PETAŞ
   

Alternative content

Get Adobe Flash player


SİTE KULLANIM KOŞULLARI
PETAŞ Profesyonel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin web sitesine hoş geldiniz.
İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden PETAŞ PROFESYONEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin (bundan sonra PETAŞ® A.Ş. olarak geçecektir) web sitesi'nin, bu sitedeki hertürlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, PETAŞ® A.Ş.'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
Şu kadar ki; PETAŞ® A.Ş. Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, PETAŞ® A.Ş. logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının PETAŞ® A.Ş. dışı web sitelerinde kullanımı, web.posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından PETAŞ® A.Ş. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dâhil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, PETAŞ® A.Ş.’nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.
PETAŞ® A.Ş. işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.
PETAŞ® A.Ş. web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde PETAŞ® A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir.
PETAŞ® A.Ş. web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı PETAŞ® A.Ş.'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
PETAŞ® A.Ş. web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve PETAŞ® A.Ş.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak Ankara Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı PETAŞ® A.Ş. tarafından beyan ve işbu PETAŞ® A.Ş. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.
GİZLİLİK
PETAŞ PROFESYONEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle "PETAŞ® A.Ş." olarak anılacaktır.) webde geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız amacıyla gerekli ortamı sunmak için çalışmaktadır. Bu sebeple PETAŞ® A.Ş.'nin kişisel bilgilerinizi toplarken ve kullanırken izlediği prensipler aşağıda sıralanmıştır:
Hizmetin Alınabilmesine Bağlı Kişisel Bilgilerin Verilmesi / Değiştirilmesi PETAŞ® A.Ş. Kullanıcıları, hizmeti alabilmek için bazı kişisel bilgilerini PETAŞ® A.Ş. ile paylaşmaktadırlar. Elde edilen tüm bu bilgiler, sadece PETAŞ® A.Ş. veri tabanında bulunmaktadır. PETAŞ® A.Ş.'deki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. PETAŞ® A.Ş. Kullanıcıları, ana sayfadan verilen link aracılığıyla ulaşabilecekleri "Abone İşlemleri"nden vermiş oldukları bilgileri düzeltme ve değiştirmeyi gerçekleştirebilirler. Bu bilgiler sadece Kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Paylaşılmış olan bilgilerin geçerliliği, değiştirilen yeni bilgiler hem PETAŞ® A.Ş., hem de PETAŞ® A.Ş.'nin diğer e-posta, anında mesajlaşma gibi on line hizmetleri için geçerlidir.
Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması
PETAŞ® A.Ş., kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.
Bilgilerinizin Paylaşımı
PETAŞ® A.Ş. Kullanıcısı olmanız durumunda, sitedeki ziyaretlerinizin istatistiki takibi dışında abonelik sırasında paylaşmış olduğunuz bazı kişisel bilgiler (yaş, cinsiyet gibi) ile e-posta gibi kişiye özel alanlarınız da PETAŞ® A.Ş. tarafından paylaşılmamaktadır. PETAŞ® A.Ş., kişisel bilgilerinizi tamamen gizli tutacaktır ve hiç bir ticari amaçla 3. kişi veya kuruluşlarla paylaşmayacaktır. Tüm bu kişisel bilgiler, sitedeki tercihler ve PETAŞ® A.Ş. Kullanıcısı olmak suretiyle elde edilen e-posta vb. haklar tamamen PETAŞ® A.Ş. veri tabanında ve gizli olarak tutulmaktadır. PETAŞ® A.Ş., kullanıcılara ait bilgileri ancak aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir:
A) Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,
B) PETAŞ® A.Ş.'nin kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
C) Kullanıcının, PETAŞ® A.Ş.'den talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla,
D) Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (işbirliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere,
E) Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.
Bu veriler zaman zaman kullanıcının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz konular, içerikler, farklı hizmet ve çalışmalardan kullanıcıyı haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır. Ama bu kullanım gerek PETAŞ® A.Ş. portalındaki on line aktivite, gerekse PETAŞ® A.Ş.'ye bağlı e-posta, anında mesajlaşma gibi diğer on line faaliyetler olsun sadece PETAŞ® A.Ş. tarafından kullanılmakta, saklanmakta ve yine PETAŞ® A.Ş. aracılığıyla size ulaştırılmaktadır.
PETAŞ® A.Ş. şahsi bilgilerinizin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
Servislerimizden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. PETAŞ® A.Ş., yukarıda yeralan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
"PETAŞ PROFESYONEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ web sitesi' ne ait tüm ana ve alt web siteleri anlamını taşımaktadır.

Lütfen PETAŞ® A.Ş. Web Sitesi'ini kullanmadan önce aşağıdaki kullanım şartlarını okuyunuz. Bazı alt web sitelerimiz için ek kullanım şartları genel kullanım şartlarıyla beraber geçerlidir. 


PETAŞ® Profesyonel Elektronik Sanayi ve Ticaret A. Ş. ©2010 Her hakkı Saklıdır Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik İletişim